Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden

 1. Algemeen

Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en workshops die Viamama verzorgd.

 1. Gegevens

Alle gegevens die je via de site aan Viamama verstrekt zijn uitsluitend bestemd voor Viamama cursusleiders en zullen niet aan derden doorgegeven worden.

 1. Inschrijven

Je kunt je cursus / workshop kopen via de website. Je ontvangt binnen 3 werkdagen een bevestiging van je inschrijving.

Uiterlijk een week voor aanvang van de cursus of workshop krijg je een remindermail met alle benodigde informatie.

 1. Bewijs van inschrijving

De cursist ontvangt per mail een definitieve bevestiging voor aanvang van de cursus, workshop of individuele begeleiding.

 1. Vergoeding 

Afhankelijk van je zorgverzekeraar en je pakket kun je een deel van het cursusgeld terugkrijgen. Kijk maar eens in je polisvoorwaarden.

 1. Financiële verplichtingen

Bij inschrijving voor de cursus, workshop of individuele begeleiding verplicht de cursist zich tot het volledig betalen van het cursusgeld.

 1. Annulering aanmelding

Bij annulering tot een maand van tevoren rekenen we € 25,00 administratiekosten. Bij annulering tot twee weken van tevoren wordt de helft van het cursusgeld in rekening gebracht. Na twee weken is geen annulering meer mogelijk. Je kunt je eventueel wel laten vervangen, mits je vervanger aan de voorwaarden van de doelgroep voldoet. Ook is het mogelijk je boeking om te zetten naar een andere scholingsdag mits de groepsgrootte dit toelaat. Neem hierover contact met ons op via het contactformulier. Bij annulering zullen € 15,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Viamama behoudt zich het recht voor een cursus wegens gebrek aan voldoende deelnemers te annuleren. Reeds betaalde cursusgelden zullen worden gerestitueerd.

 1. Gemiste lessen

Gemiste lessen worden niet vergoed. Je kunt in overleg de les bij een andere groep inhalen mits de groepsgrootte dat toelaat.

 1. Verhindering bij Viamama

Mocht door overmacht aan de kant van Viamama de cursus niet door kunnen gaan, dan heeft Viamama het recht de cursus te verschuiven, de locatie te wijzigen, een vervangster in te zetten of de cursus geheel te annuleren met terugbetaling van de gemiste lessen.

 1. Aansprakelijkheid

Hoewel de cursussen geheel ongevaarlijk zijn, is deelname aan een cursus voor eigen risico. Zowel Viamama als de cursusleiders zijn niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal, of lichamelijk letsel die veroorzaakt is, of verband houdt met deelname aan een cursus Viamama.

 1. Intellectuele eigendom

De verstrekte informatie tijdens de cursus, aanvullende documentatie, informatie en beeldmateriaal op de site is eigendom van www.viamama.nl en mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd op welke manier dan ook en/of aan derden gegeven. Onderkant formulier

 1. Viamama Yoga

Deelname aan Yogalessen kan vanaf de 16e week van je zwangerschap.

Viamama Yoga moet vóór deelname op de hoogte worden gebracht van mogelijke lichamelijke of psychische klachten/aandoeningen van de cursist, het onder behandeling zijn bij een arts, fysiotherapeut, psychotherapeut enz. en het gebruik van medicijnen. In een enkel geval kan MAM2B toelating weigeren op grond van geestelijke of lichamelijke gesteldheid.

Viamama nieuwsbrief

Viamama nieuwsbrief

Er gebeurt (weer) vanalles bij Viamama. Meld je snel aan en je bent als eerste op de hoogte!

Bedankt voor je aanmelding!