Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Viamama online zwangerschapscursus

 1. Begrippen
 • Viamama  Ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 53175913
 • Website: www.viamama.nl
 • E-mail: info@viamama.nl 
 1. Algemene Voorwaarden en Overeenkomst
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument
 • Deze overeenkomst wordt op afstand elektronisch gesloten en aan de consument ter beschikking gesteld.
 • Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden diensten van Viamama en de beschrijving is gedetailleerd.
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 1. Herroepingsrecht / Annulering / Betaling
 • Doordat de aankoop een digitale cursus betreft, is het herroepingsrecht niet van toepassing. De consument kan de aankoop niet meer ongedaan maken na het moment van aankoop.
 • Wanneer teruggaaf van lesgeld mogelijk is, wordt er €15,00 in mindering gebracht vanwege administratie kosten.
 • De in het aanbod van cursussen genoemde prijzen zijn inclusief BTW
 • Betaling dient direct plaats te vinden middels iDeal
 1. Aansprakelijkheid
 • Viamama aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fysiek en/of psychisch letsel, complicaties of blessures, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen, verband houdende met het volgen van de online cursussen bij Viamama.
 • Viamama accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor fysiek en/of psychisch letsel/complicaties, tijdens en na de zwangerschap, voor moeder en (ongeboren) kind tijdens of na alle lessen.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je lichaam en je kindje. Meldt veranderingen en ga naar een specialist waar je onder behandeling bent voor serieuze klachten. Viamama kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke klachten.
 1. Persoonsgegevens
 • Viamama verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers overeenkomstig met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb).
 • Viamama gebruikt deze informatie voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, voor de administratie, en voor communicatie met de deelnemers; via persoonlijke e-mail
 • Viamama geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.
 1. Klachten
 • In geval van klachten met betrekking tot Viamama dient de deelnemer zich in eerste instantie te wenden via e-mail info@viamama.nl
 1. Levering en uitvoering
 • De consument ontvangt na betaling direct toegang tot de cursus en de hiermee genoemde Viamama online cursus
 • De consument heeft tot 6 weken na de uitgerekende datum toegang tot de Viamama online cursus.
 1. Intellectueel Eigendom / gebruik materialen
 • Op alle teksten en materialen behorende bij de Viamama online cursussen bezit Viamama de intellectuele eigendommen. Tijdens de online cursus mag de consument de inhoud van de cursus voor persoonlijk gebruik tot zich nemen. Het is niet toegestaan de inhoud te delen met derden, te kopiëren, reproduceren, verzenden en / of op welke andere manier al dan niet commercieel te gebruiken.
 • De consument mag de inloggegevens van deze cursus alleen delen met de partner. Het delen met anderen is niet toegestaan.
 • De consument is verantwoordelijk voor de geheimhouding van de inloggegevens van Viamama.
 • Viamama gebruikt cookies en andere beveiligingsmiddelen om misbruik te achterhalen.

 

 

Viamama nieuwsbrief

Viamama nieuwsbrief

Er gebeurt (weer) vanalles bij Viamama. Meld je snel aan en je bent als eerste op de hoogte!

Bedankt voor je aanmelding!