Missie en visie

Er wordt zorgvuldig nagegaan wat uw gezondheidsklacht is en er wordt gekeken of er mogelijk een samenhang is met andere gezondheidsproblemen op dit moment, of in het verleden. Ook wordt bekeken welke invloed leefstijl, voeding en omgang met stress hebben op uw klachten. Er wordt samen met u gezocht naar een oplossing die bij u past en die (toename van) gezondheidsklachten in de toekomst kan voorkomen.

De behoefte van de cliënte vormt het uitgangspunt. Samenwerking tussen de zorgverlener en de cliënte is essentieel.